1 2 3 4 5 6
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Usul ve Esasları Belirlenmiştir.
Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında 2018 Yılı İçin Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yeniden Düzenlenmiştir.
9608.10 GTİP’li Bilyalı Kalemler İçin Gözetim Uygulamasının Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
Gümrük Kanunu Ve Yönetmeliğindeki Bazı Tutarlar Yeniden Değerleme Oranına Göre 2018 Yılı İçin Değiştirilmiştir.
Gana Ve Fildişi Sahili Menşeli Kakao Ve Kakao Türevleri A.TR Eşliğinde İthal Edildiğinde Toplu Konut Fonu Getirilmiştir.
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.
3903.11 ve 3903.19 Gtip’li Eşyalarda Gözetim Uygulaması Değiştirilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Yassı Çelik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Yürürlüğe Girmiştir.
İthalat Tebliğinde, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ve Kontrol Altına Alınan Maddeler ile İlgili Değişiklik
Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklikler Yapılmıştır.
İran Menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP’li Polyester Elyaf İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır.
Faroe Adaları Menşeli Eşyalara Gümrük Vergi ve Tarım Payı Uygulaması Hk.
YYS ve OKSB Sahibi Firmalar İçin Taşınmaya veya Ambalajlamaya Mahsus Eşya için Ayniyat İşlemleri Hk.
İthalat Rejim Kararına Ek Karar İle Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Değiştirilmiştir.
Klima Cihazlarında Gümrük Vergisi Uygulaması Değiştirilmiştir.
Singapur Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmiştir.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Geçici İhracat Kapsamında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesi Talimatlandırılmıştır.
Gümrük İşlem Aşamalarının İthalat ve İhracatçılarca İzlenebilmesine Dair Program Uygulamaya Geçirilmiştir.
1 2 3 4 5 6