1 2 3 4 5
Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Cevaplı Yazı Yayınlanmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat:2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2019/8) Yayımlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) Yayımlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (No: 2018/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) Yayımlanmıştır.
Yıllık Faaliyet Raporları Kapsamına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Yatırım Teşvike İlişkin Ek Mali Yükümlülük Kapsamı Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32) Yayımlanmıştır.
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlanmıştır.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2019/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.
1665 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile 58. Fasıldaki Bazı Ürünlerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.
Bazı Gümrük Müdürlükleri Normal Çalışma Saatlerine İlave Olarak İki Saat Daha Açık Bulundurulacaktır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6) Yayımlanmıştır.
Plastikten Torba ve Çantalar Hakkında İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) Yayımlanmıştır.
LED Ampullere Hakkında İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) Yayımlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1475) Yayımlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1474) Yayımlanmıştır.
4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.
Elektronik Ortamda Tescil Edilecek İhracat ve Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinden Alınacak Ücretlere İlişkin 2019/5 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
1 2 3 4 5