1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması Hakkında Yazı Yayımlandı.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 6369) Yayımlandı.
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen TCMB İhracat Genelgesi’ nde Değişiklik Yapıldı.
Irak'tan Metal Hurda İthali Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (2022/6) Yayımlandı
GK 241/1 Uygulaması (Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili Kalemlerinde Beyan Edilmesi) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının Sınıflandırılması Hakkında Yazı Yayımlandı.
Sivil Havacılık Sektöründe Dahilde İşleme İzni Kapsamında Uçak Tamir ve Bakımı Hakkında Yazı Yayımlandı.
Yolcu Beraberi Cep Telefonu Muafiyet Hakkı Takibi – Muhafaza Entegrasyon Programı Kullanımı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/27) Yayımlandı.
Plastik Elbise Askılarının Sınıflandırma Görüşü Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
TPS-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu Hakkında Yazı Yayımlandı.
Nakit Teminat Hakkında Yazı Yayımlandı
Konşimento Tarihinden Sonra Düzenlenen Test Raporları Hakkında Yazı Yayımlandı
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Yazı Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6349) Yayımlandı
2023 Yılı Avrupa Birliği Gümrük Tarifesi Hakkında Düzenleme Yayımlandı
Salça – İhracı Kayda Bağlı Mallar Hakkında Sirküleri Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/32) Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...