1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Döviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödemenin Yapıldığı Durumlarda Yapılacak İşlemler Hakkında Yazı Yayımlandı
ÜTS Kaydı Hakkında Yazısı Yayımlandı
Birleşik Krallık STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/36) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/34) Yayımlandı
6417 Sayılı Karar Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/33) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/35) Yayımlandı
Kullanılmış Tarım Makinelerinin Japonya'ya İhracatı Hakkında Sirküler Yayımlandı.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hakkında Yazı Yayımlandı
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/8) Yayımlandı
"TPS-ETGB-Geri Gelen Eşya Entegrasyonu" Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
6388 Sayılı Karar Yayımlandı
İthalat Denetimleri Hakkında Yazı Yayımlandı
Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması Hakkında Yazı Yayımlandı.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 6369) Yayımlandı.
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen TCMB İhracat Genelgesi’ nde Değişiklik Yapıldı.
Irak'tan Metal Hurda İthali Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (2022/6) Yayımlandı
GK 241/1 Uygulaması (Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili Kalemlerinde Beyan Edilmesi) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...