1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/17) Yayımlandı
TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlenmesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
DİİB-İhracı Kayda Bağlı Mallar Hakkında OAİB Tarafından Duyuru Yayımlandı
Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Telafi Edici Vergi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/18) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/15) Yayımlandı
Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliğin Davalara Tesiri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Serbest Bölgeler Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Tarım Ürünlerine İlşkin DİR Uygulamaları Hakkında Duyuru Yayımlandı
Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5682) Yayımlandı
Tehlikeli Yük Taşımaları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları Hakkında Yazı Yayımlandı
Doğrudan Nakliyat Kuralı-Malezya STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) Yayımlandı
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:182) Yayımlandı
Geçici İhracatta ATR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayımlandı
KKDF Hakkında Yazı Yayımlandı
Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...