1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TPS-Geçici İthalat İzni- Set Halindeki Eşya Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Transit Süresi Belirlenmesi ve Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanmaması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
GY 196/1-A Kapsamı Eşyanın Hat Yönlendirmesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hakkında Yazı Yayımlandı
Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No:1) Yayımlandı
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2022/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/4) Yayımlandı
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı
Türkiye-Güney Kore STA-Sonradan Kontrol Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlşkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2022/5) Yayımlandı
Elektronik Düzenlenen Menşe Şahadetnameleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Başlamış İşlemler ve Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yapılacak Bitkisel Yağların İhracatı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İhracat Bedellerinin %40'ı Bankaya Satılacaktır
İthalatta Haksız Rekabetin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/12) Hakkında Tebliğ Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Tebliğ Yayımlandı
Menşe Şahadetnameleri Onayında Yaşanan Sıkıntılar Hakkında Yazı Yayımlandı
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Elektronik Düzenlenen Menşe Şahadetnameleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Ukrayna ve Rusya'dan Gelen İhracat Bedellerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...