1 2 3
54 Ürün Grubunun İsrail'e İhracatı Kısıtlandı
YYS Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formunda Bazı Değişiklikler Yapıldı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5)
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı (Tebliğ No: 2024/9)
1 Mart 2024 Günü Yürürlüğe Giren Gümrük Mevzuatına İlişkin Değişiklikler
Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hakkında Yazı Yayımlandı
İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülke Listelerinde Değişiklik Yapıldı
Irak'a Kek ve Hamur İşi İthalatı Yasağı Hakkında Genelge
Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize getirilen bazı eşyanın rejim hak sahiplerince mevzuata aykırı olarak kendi kullanımları haricinde başka firmalara kiralandığı veya kullandırıldığı
İhracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi Konulu Yazı Yayımlandı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25) yayımlandı
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/10) Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14) Yayımlandı
Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/12) yayımlandı.
1 2 3