1 2 3 4
Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali Konulu Genelgenin (2024/9) Uygulaması Hakkında Yazı
Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Konulu Yazı
Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hakkında Tebliğ Yayımlandı
Türkiye'de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye'ye İthali Hakkında Genelge
İhracat Bedellerinin Bankaya Satış Zorunluluğu Oranı %40'tan %30'a Düşürülmüştür
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi Hakkında Genelge Yayınlandı
Gümrük Beyannamesinin 24 No.lu Alanı Hakkında Yazı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/4) Yayımlandı
İsrail ile İlgili İhracat ve İthalat İşlemleri Tüm Ürünleri Kapsayacak Şekilde Durduruldu
A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3)
Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru
Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Türkiye’ye Tanıdığı Tavizleri Düzenleyen Ek III Tablo 2'sine Dair Düzeltmelerin 1 Ekim 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8408)
2025 yılı HFC ithalat kota başvuruları
Elektronik Menşe Ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Ticaret Bakanlığına Bildirimde Bulunan Ülkeler (Tayvan)
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
54 Ürün Grubunun İsrail'e İhracatı Kısıtlandı
YYS Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formunda Bazı Değişiklikler Yapıldı
1 2 3 4