Arama

Makale Konusu Yazar Adı Tarih
Arman Gezer (SMMM) - Şirketlerde Teknik İflas Durumu , Zarar Telafi Fonu Uygulaması ve Muhasebesi
Ali Özdemir - Marka Kavramına Genel Bakış: Tanımı, İlişkili Kavramlar ve Vergilendirilmesi
Ozan Çimen (SMMM) - Taşıma İrsaliyesi Düzenlenmesi Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine İlişkin Zorunluluğu Ortadan Kaldırmamaktadır
Nalan Akgün (SMMM) - Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun İrdelenmesi
A.Güneş Söğütlüoğlu (SMMM) - Kambiyo Mevzuatı Açısından Yurtdışına Kredi Verme Engeli
S.Yalçın Kozanlı (SMMM) - Yurtdışında Düzenlenen Sözleşmelerin Damga Vergisi
Savaş Çoban (SMMM) - İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde K.D.V Uygulaması.
Fuat Aşıcıoğlu (SMMM) - Özel Tüketim Vergisinde Tecil-Terkin
İsmail Yavuz (SMMM) - Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Kur Farklarının Ve Faiz Gelirlerinin Vergilendirme Dönemi
Ozan Çimen (SMMM) - Götürü Gider Uygulaması – Kapsamı Ve Koşulları
Çiğdem Soysal Galatalı (SMMM) - Bankaların Kredi Alacaklarına Karşılık İktisap Ettikleri Gayrimenkullerin Amortisman Uygulaması Karşısındaki Durumu
Arman Gezer (SMMM) - Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimi
Erdal Dinçtürk (SMMM) - Şirketlerin Çalışanlarına Borç Para Vermesi Suçtur
Çiğdem Soysal Galatalı (SMMM) - İştirak Hissesi ve Tasınmaz Satışında Kazanç Oluşması Halinde Dikkate Alınacak BSMV Matrahı
Gressi Benveniste (SMMM) - Transfer Fiyatlamasında Ön Fiyatlandırma Anlaşmaları (Advance Pricing Agreements) ve Türk Vergi Mevzuatındaki Düzenlemeler
Nalan Akgün(SMMM)-5520 Sayılı Yeni KVK Çerçevesinde Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi
Saldıray Sökmen (SMMM) - Yurt Dışı İştirak Kazancı
A.Güneş Söğütlüoğlu (SMMM) - Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Petrol Arama Faaliyetleri Dolayısıyla Sağlayacakları Kazançların Vergilendirilmesi
Savaş Çoban (SMMM) - Taşınmaz (Gayrimenkul) Ve İştirak Hisseleri Satış Kazançları İstisnası
S.Yalçın Kozanlı (SMMM) - Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme Düzeni ( Almanya Örneği)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17