Arama

Makale Konusu Yazar Adı Tarih
Yap-İşlet-Devret Modelinden Yap-Devret Sonra İşlet Modeline Geçiş Yasemin Yıldız 30/05/2014
Banka ve Sigorta Şirketleri Tarafından Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Kıymetlerin Satışında BSMV Matrahı Duygu Erden Demirbağ 29/05/2014
Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi Bengü Bayaslan 08/08/2014
Sponsorluk ve Reklam Harcamalarının Vergisel Durumu Melda Pınar Toykan 08.07.2014
Çalışanlara Sağlanan Hisse Planları ve Vergilendirilmesi Öykü Gündüz 24/06/2014
KDV Genel Uygulama Tebliği ile Birlikte İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin (İTUS) Kapsamı ve İşleyişi Ömer Demir 12/06/2014
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Pratikte Karşılaşılan Sorunlar Barbaros Yeşin 11/06/2014
Yeni OECD Model Vergi Anlaşması Kapsamında, Almanya ve İsviçre Anlaşmaları Özelinde Serbest Meslek Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi Sibel Coşkun 30/05/2014
Sat - Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Reyhan Yılmaz 26/05/2014
Türk Ticaret Kanunu'nda Nevi Değişikliği ve Vergi Mevzuatı Açısından Dikkat Edilecek Konular Yıldırım Çağrı 14/05/2014
Yeni TTK' da Şirket Birleşmesi Erdem Teksoy 13/05/2014
Emisyon Primi ve Vergi ile İlgili Hususlar Zeki Kurtçu 22/04/2014
Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması Elvan Uçar 17/04/2014
Döviz Cinsinden Yapılan Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi Neriman Topuz 14/04/2014
Deniz Taşımacılığında Navlun Mukavelesi Ve Gemi Kira Mukavelesi Uygulamaları Tanju Erdol 10/04/2014
Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği Emiray Filiz Yalçın 07/04/2014
Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Avans Kar Payı Dağıtımı Hatice Çınar 26/03/2014
İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi Fatih Özşahin 25/03/2014
Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A Maddesi Çerçevesinde, Yatırım Döneminde Kurumun Diğer Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarına İndirimli Kurumlar Vergisinin Nasıl Uygulanacağı Selda Pakbeden 24/03/2014
İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları İbrahim Koçer 19/03/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17