Arama

Makale Konusu Yazar Adı Tarih
Hasılat Paylaşımlı İnşaat İşlerinde Vergileme Açısından Son Durum Salime Akbulut 20/01/2014
Özelgenin Daha Yeni Tarihli Bir Özelge ile İmtihanı Çınar Bağlan 16/12/2013
Vergi Belirsizlikleri Murat Çelikdemir 3/12/2013
İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu Zeren Türkmen 24/10/2013
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Kapsamındaki Uygulamalar Tufan Teksoy - Turgay Arbak 01/10/2013
Son Düzenlemeler Işığında Anonim ve Limited Şirketlerde Amme Borçlarında Sorumluluk. Çınar Bağlan 12/09/2013
Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Çınar Bağlan 08/07/2013
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Şirketlerin Aktif Toplamının ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplamasında Dikkate Alınacak Finansal Tablolar ve Dönemler Erhan Tarhan 01/06/2013
İslami Finansman Alternatifleri- SUKUK IJARAH Zeki Kurtçu 06/05/2013
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında "Gerçek Lehdar" (Beneficial Owner) Kavramı Emrah Çelik 01/05/2013
7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Çerçevesinde Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetlerde Kurumlar Vergisi İndirimi M. Emre Şuşoğlu 8/03/2013
Özelgelerin Artan Önemi Çınar Bağlan 28/03/2013
Çalışanlara Hisse Verilmesi (Stock Options) Kapsamında Sağlanan Menfaatlerin Vergilendirilmesi Emrah Çelik 04/03/2013
Şirketinizin Değeri, Yönetim Kurulunuzun Güvencesi için: "İç Denetim" Ali Kamil Uzun 22.02.2013
Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında İzlenecek Yollar Murat Çelikdemir 8/02/2013
Geçmiş Yıl Zararlarının Sermaye Azaltımında Kullanılmasında Vergisel Risk N. Erdem TEKSOY 01/02/2013
Yurt Dışından Alınan Hizmetlerde Mukimlik Belgesinin Önemi Cenk Orhan 14/01/2013
Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi Emrah Çelik 08/01/2013
Yeni TTK'da "Elektronik Ortamda Kurullar" ve Güvenlik Altuğ Kul 08.10.2012
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları Erdem Demirkan 01/10/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17