Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 159 Ekosistem Ürünleri İthalatı ile İlgili Yazı Yayımlandı. (7.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 158 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) Yayımlandı. (6.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 157 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (6.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 156 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/28) Yayımlandı. (6.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 155 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No:4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:7) Yayımlandı. (6.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 154 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (6.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 153 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:170) Yayımlandı. (1.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 152 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) Yayımlandı. (1.6.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 151 Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15.03.2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (31.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 150 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/26) Yayımlandı. (29.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 149 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) Yayımlandı. (29.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 148 İngiltere STA’sı İle İlgili Verilen Teminatların İadesi Hakkında Yazı Yayımlandı (29.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 146 "CE" İşareti Yönetmeliği Yayımlandı. (29.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 139 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/19) Yayımlandı. (26.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 145 Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (25.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 144 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) Yayımlandı. (25.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 143 Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (25.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 142 “3824.99.96.90.68 – Diğerleri” GTİP Kapsamında Yer Alan Eşyalarda ÖTV Konulu Cevaplı Yazı Yayımlandı. (25.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 141 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifinde Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Vergi ve Cezalara İlişkin Öngörülen Düzenlemeler (25.5.2021)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2021 / 140 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) Yayımlandı. (25.5.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...