• Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2021/5

  Daha fazlasını oku
 • KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Süreleri ile "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (1/7/2021 - 31/12/2021)

  Daha fazlasını oku
 • Uzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Varlık Barışında Süreler Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasında Son Durum.

  Daha fazlasını oku
 • Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 31/07/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar