1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
The Law regarding the Restructuring of Certain Receivables (Law No.7326) (the "Tax Amnesty Law") has entered into force. (11.6.2021)
2020 Yılı ve 1 Ocak 2020 Tarihinden Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemleri ile ilgili Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu vermek için son tarih: 30 Haziran 2021 (9.6.2021)
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı. (9.6.2021)
Ekosistem Ürünleri İthalatı ile İlgili Yazı Yayımlandı. (8.6.2021)
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yasalaştı. (4.6.2021)
36 Seri No.lu KDV Tebliğ Yayımlandı. (3.6.2021)
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) Yayımlandı. (2.6.2021)
Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (2.6.2021)
Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (1.6.2021)
Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15.03.2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (31.5.2021)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifinde Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Vergi ve Cezalara İlişkin Öngörülen Düzenlemeler (26.5.2021)
Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.5.2021)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (21.5.2021)
36 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Paylaşıldı. (20.5.2021)
Kuzey İrlanda Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (18.5.2021)
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/34) Yayımlandı. (18.5.2021)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/33) Yayımlandı. (18.5.2021)
TPS – Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler) Hakkında 2021/15 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (18.5.2021)
Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin 18 Seri No.lu KV Tebliğ Taslağı Güncellendi. (12.5.2021)
GTİP Değişikliği Durumunda Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (11.5.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...