1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.11.2023)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/7 (29.11.2023)
Deduction of import VAT in certain cases has been abolished! (27.11.2023)
"07-Puantaj Kayıtları" Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi (20.11.2023)
İthalatta KDV Matrahı (7.11.2023)
Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı Durumunda Usulsüzlük Cezası Uygulaması (31.10.2023)
Notes on Inflation Adjustment (23.10.2023)
5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması (16.10.2023)
Tekstil Ürünlerinde İlave Gümrük Vergisi Artırımı ile Sert Kabuklu Bazı Meyvelerde Gümrük Vergisi Artırımı ve Ek Mali Yükümlülük (16.10.2023)
Tespit ve Tahakkuk Kağıdı Düzenlenmesi (11.10.2023)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde İlave Süre Verilmesi Hakkında (11.10.2023)
Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (28.9.2023)
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Yazısı (28.9.2023)
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması (5.9.2023)
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (21.8.2023)
Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (15.8.2023)
Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi ve Broşürü Güncellendi (14.8.2023)
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Yeniden Belirlendi (2.8.2023)
SGK Borçlarının Son Ödeme Tarihinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (31.7.2023)
The Law Numbered 7456 Entered Into Force (17.7.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...