1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
YYS Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formunda Bazı Değişiklikler Yapıldı (5.4.2024)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/5 (3.4.2024)
Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı (29.3.2024)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) (20.3.2024)
SGK Gecikme Cezası Oranı Artırıldı (12.3.2024)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/3 (7.3.2024)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/1 (6.2.2024)
7495 Sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı (4.2.2024)
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (16.1.2024)
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (11.1.2024)
SGK Genelgesi - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (9.1.2024)
Kıdem Tazminatı Tavanı 35.058,58 TL Olarak Belirlendi (01/01/2024 - 30/06/2024). (5.1.2024)
Vergi Usul Kanunu 162 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır (28.12.2023)
01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı (28.12.2023)
KDV İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair 7846 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı (28.12.2023)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/9 (21.12.2023)
2023/Ekim Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile 27/12/2023 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (18.12.2023)
İthalatta İndirilemeyecek KDV’nin Tespiti, Hesaplanması ve Yapılması Gerekenlere Dair Öneriler (7.12.2023)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.11.2023)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/7 (29.11.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...