1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/9 (11.7.2024)
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (41.828,42) (5.7.2024)
Defterdarlıkların Kurulmasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlandı (3.7.2024)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/8 (27.6.2024)
Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali Konulu Genelgenin (2024/9) Uygulaması Hakkında Yazı (27.6.2024)
Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Konulu Yazı (27.6.2024)
Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Duyuru (15.6.2024)
Türkiye'de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye'ye İthali Hakkında Genelge (14.6.2024)
Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hakkında Tebliğ Yayımlandı (14.6.2024)
Defter Raporu Beratı Gönderimi Yapılmamasına İlişkin GİB Duyurusu (6.6.2024)
Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Broşürleri Yayınlandı (5.6.2024)
Ustalık ve Kalfalık Belgelerinin SGK Teşvik Uygulamasında Dikkate Alınıp Alınmayacağı Konusunda Genel Yazı (4.6.2024)
SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Genelge Yayınlandı (4.6.2024)
e-Belge Uygulamalarında Karekod Kullanımı Hakkında Duyuru Yayımlandı (30.5.2024)
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi Hakkında Genelge Yayınlandı (28.5.2024)
e-Defter Uygulamasında Yapılan Yenilikler (23.5.2024)
e-Belgelere Yeni Zorunlu Alanlar Eklendi (23.5.2024)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/6 (13.5.2024)
Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru (3.5.2024)
No Inflation Adjustment Will Be Made in The First Provisional Tax Period of the 2024 (3.5.2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...