Soru Cevabınız Risk Oranı Gerekçe Önerimiz
Şirketiniz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne kayıtlı mı?

Şirketinizin yurt dışı ilişkili işlemleri var mı?

Toplam yurt dışı ilişkili işlem hacminiz nedir?

Toplam yurt içi ilişkili işlem hacminiz nedir?

Şirketinizin son 5 yılda zarar ettiği yıl sayısı

Şirketinizin faaliyet kar marjında (ticari kar esas alınmalıdır) son 5 yıl içinde %5ten fazla bir değişiklik oldu mu?

Soru Cevabınız Risk Oranı Gerekçe Önerimiz
Şirketinizin fiilen uyguladığı resmi bir transfer fiyatlandırma politikası var mı?

Şirketinizin ana faaliyetine ilişkin ilişkili işlemi dışında diğer ilişkili işlemleri için belirlenmiş TF politikaları mevcut mudur? Ör: Yönetim hizmeti varsa belirlenmiş bir TF politikası var mıdır? (Maliyet artı %5 gibi)

Şirketinizin mevcut transfer fiyatlandırma raporu var mı?

Şirketinizin mevcut transfer fiyatlandırma raporu her yıl güncellenmekte midir?

Raporda ilişkili işlem bazında mali veriler toplanarak bu işlemler ayrı ekonomik analizlerle incelendi mi? Her bir ilişkili işleme özel ekonomik sonuç bulundu mu?

İncelenen her tip ilişkili işlem için ayrı ayrı “işlemin mahiyetine en uygun yöntem” seçimi yapıldı mı?

Raporda seçilen tf yönteminin dışında kalan diğer yöntemlerin niçin seçilmediği konusunda açıklama yapıldı mı?

İncelenen her işlem türü için ayrı emsal bulma çalışması yapılıp sonuçlar sayısal olarak savunuldu mu?

Bulunan emsallerin eleme/seçilme kriterleri açıklandı mı? (Bağımsızlık kriteri, fonksiyon, ürün benzerliği, finansal göstergeler, vs.)

Analizde emsal olarak kullanılan işlemlerin ilişkili işlemler barındırıp barındırmadığı kontrol edildi mi? (Ör: Faaliyet gösterdiğiniz sektörde rakibiniz olan bir grup şirketinin işlemi emsal olarak seçildiyse, bu işlem bağımsız değil ilişkili işlemdir)

Risk analizi tablomuzda yer alan bilgiler kesin bir hüküm ifade etmekten ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu tablo ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu analizin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Hesaplama tablosunu ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.