Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2024 / 33 e-Defter Uygulamasında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı (22.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 32 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı (21.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 31 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Revize Edildi (20.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 30 2023 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergileme Esasları, Beyanı ve Ödemesi (20.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 29 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (16.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 28 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu KDV Tebliği (12.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 27 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı (10.2.2024)
Özelgeler 2024 / 1 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/1 (6.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 26 31/12/2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Döviz Kurları Açıklandı (5.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 25 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu (4.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 24 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı (4.2.2024)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2024 / 5 7495 Sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı (4.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 23 Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı (18.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 22 Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması ile Uluslararası Taşımacılık İşlerinde İstisnaya İlişkin KDV Tebliği Yayımlandı (18.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 21 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Yayınlandı (16.1.2024)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2024 / 4 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (16.1.2024)
Özelgeler 2024 / 2 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2024/2 (14.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 20 Makaronlarda Müteselsil Sorumluluk Hakkında ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik (12.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 19 Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru (10.1.2024)
İngilizce Vergi Sirküleri 2024 / 1 Tax Amendments Introduced Through the Law No. 7491 (10.1.2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...