Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 128 2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler (30.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 127 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (28.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 126 Yeni Getirilen İstisna Düzenlemelerine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 125 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Belirlenmiştir (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 124 Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 123 Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Yeniden Belirlendi (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 122 Yemek Yardımı İstisnası ile İlgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (14.11.2022)
İngilizce Vergi Sirküleri 2022 / 12 Law No. 7420 Promulgated in the Official Gazette (14.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 121 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (9.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 120 Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (8.11.2022)
Özelgeler 2022 / 6 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2022/6 (3.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 119 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) Yayımlandı (31.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 118 26 Ekim 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması (27.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 117 30/09/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır (27.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 116 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (25.10.2022)
İngilizce Vergi Sirküleri 2022 / 11 Explanations Regarding "Work Permit Exemption Application System" (25.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 115 Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı (24.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 114 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (21.10.2022)
Özelgeler 2022 / 5 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2022/5 (12.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 113 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı (11.10.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...