Gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yapılan hesaplama 2005 yılı için YTL değerleri ile, diğer yıllar için TL değerleri ile geçerlidir.