Brütten Nete Maaş Hesabı

Brüt SSK
İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net Asgari
Geçim
İndirimi
Asgari
Ücret
Gelir
Vergisi
İstisnası
Asgari
Ücret
Damga
Vergisi
İstisnası
Net
Ödenecek
Tutar
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet
Ocak                          
Şubat                          
Mart                          
Nisan                          
Mayıs                          
Haziran                          
Temmuz                          
Ağustos                          
Eylül                          
Ekim                          
Kasım                          
Aralık                          
TOPLAM                            
  1. Yapılan maaş hesaplamalarında para birimi 2005 ve takip eden yıllarda TL değerleri esas alınmaktadır.
  2. Yapılan maaş hesaplamaları ile ilgili olarak kesin bordro işlemleri öncesi uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye olunur.
  3. Rakam asgari ücretin altında olduğunda hesaplama yapılmaz.
  4. 2022 Yılı ve sonrası için AGI hesaplanmaz.

Bu hesaplamada yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, "Deloitte Network" olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamakta ve bilgilerin doğruluğuna dair herhangi bir garanti vermemektedir. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu hesaplamada yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.