Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2001 / 82 Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ve Vergi Cezalarının Terkini ile VUK, KDVK, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4731 Sayılı Kanun (31.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 81 2002 Yılında Uygulanacak İşsizlik Sigortası Prim Oranları: Sigortalı: %1, İşveren: %2, Devlet: %1 (31.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 80 2002 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (31.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 79 1/1/2002-30/6/2002 Arasında Uygulanacak Asgari Ücret: 222.000.750 TL ve 188.700.750 TL (31.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 78 2002 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları (28.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 77 2002 Yılında Ödenecek Özel İşlem Vergisi Tutarları (28.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 76 2002 Yılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri (27.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 75 2002 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (27.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 74 Damga Vergisinde 1/1/2002’den Geçerli Maktu Vergi Tutarları (27.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 73 2001 Yılı Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Açıklandı: % 50,7 (21.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 72 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2002 Tarihinden İtibaren % 53,2 Oranında Artırıldı (19.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 71 Çevre Temizlik Vergisi 2002 Yılında % 26,6 Zamlı Uygulanacak (19.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 70 Taşıt Alım Vergisi Tutarları 1 Ocak 2002 Tarihinden İtibaren % 53,2 Oranında Artırıldı (19.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 69 Royalti ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (12.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 68 Emlak Vergisi Genel Beyan Döneminin 1 Ocak 2002’de Başlayacağına İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (12.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 67 15/12/2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (10.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 66 2001 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (3.12.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 65 İhracatta KDV İadesine İlişkin Yeni Esaslar: 84 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (30.11.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 64 2002 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri (28.11.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 63 25 Milyar Lira ve Daha Fazla Sermayeli Anonim Şirketler ile 100 veya Daha Fazla Ortaklı Kooperatiflerin Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu (21.11.2001)
1 2 3 4 5