Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2003 / 42 Bingöl’de İkametgahı Bulunanlar ile Bingöl’de Kayıt ve Tescilli Taşıtlardan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Bingöl’deki Gayrimenkullerden ise Ek Emlak Vergisi Alınmayacak (6.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 41 Vergi Barışı Kanunundan Yararlanan Vergi Borçlarından Erken Ödenenler İçin İndirim Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (6.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 40 24/4/2003 Tarihinden İtibaren (Bu Tarih Dahil) Düzenlenen Kağıtlar İçin Damga Vergisi Üst Sınırı 800 Milyar Lira Olarak Uygulanacaktır (28.5.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 39 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Yeni KDV Oranları (22.5.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 38 KVK’nun Geçici 28 ve Geçici 24’üncü Maddelerindeki İstisna Kazançlar Üzerinden Stopaj Yapılmayacağına İlişkin Gelirler Genel Müdürlüğü Yazısı (16.5.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 37 Kurumlarca Dağıtılan Kar Payları Üzerinden GVK Madde 94/6-(b)’ye Göre Yapılacak Tevkifat Oranı 24/4/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere % 10 Olarak Belirlenmiştir (15.5.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 36 Yeni Vergi Düzenlemeleriyle İlgili 249 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (12.5.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 35 Yeni Vergi Düzenlemeleriyle İlgili 80 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (8.5.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 34 4842 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler (2.5.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 33 Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Hazine Müsteşarlığı Basın Duyurusu (30.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 32 Maliye Bakanlığınca Vergi Uygulamalarıyla İlgili Olarak Verilen Muktezaların (Özelge) Sirküler Halinde Gelirler Genel Müdürlüğünün Web Sitesinde Yayımlanması (30.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 31 SSK Priminde Yeniden Belirlenen Alt ve Üst Sınırlar: 393.099.960.-TL ve 1.965.499.800.-TL (28.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 30 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1 (25.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 29 Vergi Barışı Kanunu Uygulamasında Asgari Matrah Artırımı Tutarlarının Azaltılmasını Öngören 4849 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (24.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 28 Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi: Seri No: 2003/4 (17.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 27 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Ek Emlak Vergisi Alınmasına Dair 4837 Sayılı Kanun (Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun) (11.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 26 Vergi Barışı Kanunu Uygulamasında Gelir ve Kurumlar Vergisinde Asgari Matrah Artırımı Tutarlarının Azaltılması ve Vergi İncelemelerinin Tamamlanma Sürelerinin Kısaltılmasına İlişkin 4840 Sayılı Kanun (9.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 25 Gelir ve Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilemeyen Stopajların Teminatsız ve İncelemesiz İadesine İlişkin Sınır 15.000.000.000 Liraya Yükseltildi (1.4.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 24 Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmak İçin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme 1 Süresi 21 Nisan 2003’e Uzatıldı (31.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 23 Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi: Seri No: 2003/2 (28.3.2003)
1 2 3 4 5 6