Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2003 / 22 Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmak İçin Başvuru Süresi Uzatılıyor (28.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 21 2 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (24.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 20 2003 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 8,6) (20.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 19 Yatırım Teşvik Mevzuatı İle İlgili Düzenlemeler (19.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 18 Yük ve Yolcu Taşıyabilen İki Sıralı Oturma Yerine Sahip Açık Kasalı Arazi Taşıtları Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamasında Lüks Otomobil Kabul Edilmeyecektir (19.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 17 Özel Gider İndiriminden Doğan Damga Vergisi (18.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 16 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Uygulaması (10.3.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 15 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Hükümlerinden Yararlanma Süreleri (28.2.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 14 Ücretlilerin Özel Gider İndiriminden Doğan Alacaklarının Muhtasar Beyannamede Ödenecek Vergiden Mahsuben İadesinde Damga Vergisi Ödenmeyecektir (20.2.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 13 İhracatçı Birliklerine Üye Firma Temsilcileri Yurt Dışına Çıkışlarda Ödenecek Harçtan Muaf Tutuldu (19.2.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 12 Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin 2000 ve 2001 Yılları Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Tahakkuktan Terkin Edilme Oranları (19.2.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 11 01/01/2003 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları (19.2.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 10 Yabancı Para ve Yabancı Para Cinsinden Borç ve Alacakların 31/12/2002 Tarihli Değerlemesinde Dikkate Alınacak Kurlar (31.1.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 9 2002 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı Açıklandı: (% 22,7) (30.1.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 8 2003 Yılında Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarının Beyanında Zarar Mahsubuna İlişkin Maliye Bakanlığı Duyurusu (22.1.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 7 Gerçek Kişiler Tarafından Mart 2003’de Beyan Edilecek Menkul Sermaye Gelirleri (20.1.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 6 01/01/2003-31/03/2003 Tarihleri Arasında Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi Gündelikler (Harcırah) (16.1.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 5 Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 4783 Sayılı Kanun (9.1.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 4 01/01/2003’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (9.1.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 3 2002 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyan ve Vergileme Esasları (6.1.2003)
1 2 3 4 5 6