Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2005 / 78 2006 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar (16.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 77 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulanması (12.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 76 Pirina Teslimlerinin GVK Madde 94/11’deki Tevkifat Kapsamında Olmadığı Hakkında Gelir Vergisi Sirküleri (9.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 75 Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Öngörülen Değişiklikler (Proposed Changes in Income and Corporation Tax Rates) (30.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 74 1 Aralık 2005 Tarihinden İtibaren Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Tutulacak Ödemeler (29.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 73 Menkul Sermaye Gelirlerinin 2006 Yılı Vergileme Rejimiyle İlgili Düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi (29.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 72 Ekim 2005 Dönemi KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Süresi 24 Kasım 2005 Tarihine Kadar Uzatıldı (22.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 71 Özel İletişim Vergisinde İndirim, İstisna ve İade Uygulaması (1 Seri Nolu ÖİV Genel Tebliği) (21.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 70 96 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler (21.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 69 2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 9,8) Olarak Açıklandı (14.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 88 Amme Alacaklarının Tecilinde Uygulanan Faizi Oranı Değişikliği: Yıllık % 36 (12.11.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 68 Maliye Bakanlığı, 2006 Yılında Yürürlüğe Girecek Menkul Sermaye Gelirlerinin Yeni Vergilendirme Rejiminde, Yatırımcı ve Aracı Kurumların Talepleri Doğrultusunda Değişiklik Yapıyor (31.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 67 Vergi Zıyaı Cezası Uygulaması Anayasa Mahkemesince İptal Edildi; 20 Nisan 2006 Tarihine Kadar Yeni Düzenleme Yapılması Gerekiyor (31.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 66 2005 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemine İlişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 14 Kasım 2005 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (31.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 65 İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Beyan ve Tecil Edilemeyen Verginin İadesi (19.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 64 2005 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacaktır (19.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 63 Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Getirilen Beyannamelerden Yasal Süresinde Gönderilmeyenlerin Elektronik Ortamda Gönderilebilmesi ve Buna Uymamanın Yaptırımı (17.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 62 Özel İletişim Vergisi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenen Faturalarda Gösterilen ÖİV’nin Bu Mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının Hesabında Gider Olarak Dikkate Alınamayacağına İlişkin Gelir İdaresi Sirküleri (14.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 61 2005 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 6,60) (4.10.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 60 Bildirim Formları ile İlgili Yapılan Açıklamalar (30.9.2005)
1 2 3 4 5