Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2005 / 39 Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanacak KDV, ÖTV, Damga Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisi İstisnalarına İlişkin 1 Sıra Nolu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (27.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 38 Mayıs 2005 Sonuna Kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yapılacak Bildirimler (26.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 37 2 Seri Nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ Taslağı (26.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 36 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5350 Sayılı Kanun (26.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 35 2004 Yılı Hesap Dönemi Vergi Levhalarının 31 Mayıs 2005 Tarihine Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir (24.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 34 Nisan 2005 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 26 Mayıs 2005 Perşembe Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır (13.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 33 Nisan 2005 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Mayıs 2005 Perşembe Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır (13.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 32 Belediye Gelirleri Kanununa Göre Harç ve Katılma Payı Konusu Olan İş ve Hizmetler İçin, Belediyelerce Bu Kapsam Dışında Başkaca Bir İş veya Hizmet Verilmeyen Hallerde Ayrıca Bir Bedel Alınması Mümkün Değildir (12.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 31 Türkiye Sınırları İçinde Brüt 200 M2’yi Geçmeyen Tek Meskeni Bulunup Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin Bu Durumlarına İlişkin Taahhüt Belgelerini Belediyelere Vermeleri İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanmaları İçin Yeterlidir (12.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 30 KDV Kanununun 13/a Maddesindeki Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimine İlişkin İstisnanın Sportif Eğlence Amacına Yönelik Deniz ve Hava Araçları İçin Uygulanmayacağına Yönelik 31 Sayılı KDV Sirküleri (11.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 29 2005 Yılı İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2005 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (6.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 28 348 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (2.5.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 27 İşverenler Tarafından Çalışanlar İçin Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Payları ile Özel Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası Gibi Şahıs Sigortası Primlerinin SSK Primine Esas Matrahın Hesabında Dikkate Alınması Gerekmektedir (28.4.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 26 Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Spot Kredi Faizlerinin Cari Yılda Geçen Süreye İsabet Eden Kısmının Gider Yazılabileceği Yönünde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararı (22.4.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 25 44 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler (22.4.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 24 2005 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 3,3) (13.4.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 23 2004 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin (12.4.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 22 2004 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 30 Nisan 2005 (Bu Tarih Resmi Tatile Rastladığından 2 Mayıs 2005) Tarihine Kadar Uzatılmıştır (11.4.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 21 2005 Yılının İlk Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır (5.4.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 20 E-Beyanname Ekinde Yer Alan Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi (30.3.2005)
1 2 3 4 5