Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2006 / 81 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Uygulanacak KDV İstisnası, 96 ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 100 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (15.9.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 80 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Uygulanacak ÖTV İstisnasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 11 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (7.9.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 79 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (7.9.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 78 T.C. Tabiyetinde Bulunan Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin 3 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (29.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 77 3 Sıra Nolu Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (29.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 76 51 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (25.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 75 3 Sıra Nolu Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı (22.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 74 2007 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (21.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 73 5535 Sayılı Kanunun 4 üncü Madde Hükümleri Çerçevesinde Hurdaya Çıkarılan Araçların Motorlu Taşıt Vergisi ve İlgili Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Terkin Edilmesine İlişkin 27 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (21.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 72 Temmuz 2006 Vergilendirme Dönemine Ait KDV Beyannamesi Verilme Süresi 23 Ağustos 2006 Mesai Bitimine Kadar Uzatıldı (21.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 71 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Uygulanacak ÖTV İstisnasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 11 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (18.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 70 Mal ve Hizmet Alım ve Satışlarına İlişkin Bildirim Formlarının (Form Ba ve Form Bs) 2005 Yılı ve Mütekip Yıllarda Bildirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 362 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (17.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 69 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Taslağı (17.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 68 T.C Tabiyetinde Bulunan Gerçek Kişilerin T.C Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Taslak Tebliğ (17.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 67 258 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında Yer Alan Güncellemeler (17.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 66 Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin 3 Sıra Nolu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (9.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 65 27 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (9.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 64 İstanbul İli’nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmasına İlişkin 2006/10788 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı (8.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 63 İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlendi (4.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 62 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapıları Belirlendi (4.8.2006)
1 2 3 4 5 6 7