Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2006 / 41 01/07/2006 - 31/12/2006 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (28.6.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 40 Akaryakıt Pompalarını (LPG Dahil) Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatma Mecburiyeti 01/07/2006 Tarihinde Başlayacak Olan Mükellefler İçin Uygulamalar (26.6.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 39 Taşıt Aracı Satışlarında ÖTV Matrahı ile İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri (26.6.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 38 Kanuni Süresi İçinde Beyan Edilmesi Gereken Damga Vergisinin Bulunmaması Halinde Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu Kaldırılmıştır (22.6.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 37 Özel Hesap Dönemine Sahip Şirketlerin Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi Karşısındaki Durumları (22.6.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 36 Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler (15.6.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 35 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Diğer KDV Uygulamalarına İlişkin Taslak Tebliğ Yayınlandı (31.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 34 Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Büroları İçin Bildirim Yükümlülüklerinde Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2006 (24.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 33 Eurobond Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Geçici 67. Madde Düzenlemelerinin Uygulanmasına İlişkin 258 Seri No’lu Taslak Tebliğ Yayımlanmıştır (22.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 32 Vergi Ziyaı Cezası Uygulamasına İlişkin 358 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır (16.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 31 Ocak - Mart 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 15 Mayıs 2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (15.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 30 İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerde Mahsuben İade Alt Sınırı 10.000.-YTL Olarak Belirlenmiştir (6.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 29 Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarının Endekslenmesinde Uygulanacak Oranlar Belirlendi (4.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 28 İhracat Taşımacılığında Belli Koşullarda Motorin Alımlarına ÖTV ve KDV İstisnası Getirilmiştir (2.5.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 27 Yıllık Tecil Faizi Oranı %30’dan % 24’e İndirilmiştir (28.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 26 Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması İle İlgili Asgari Vergi Borcu Tutarı 15.000.-YTL’den 25.000.-YTL’ye Yükseltilmiştir (27.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 25 3 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (26.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 24 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2006 Cuma Günü Akşamına Kadar Yeniden Uzatılmıştır (25.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 23 Gecikme Zammı Oranı 21 Nisan 2006 Tarihinden İtibaren Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlenmiştir (25.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 22 Mart 2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 24 Nisan 2006 akşamına kadar uzatılmıştır (24.4.2006)
1 2 3 4 5 6 7