Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2006 / 21 Muhtasar Beyannamesinin Verilme Süresi 24 Nisan 2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (20.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 20 01/01/2006 – 08/04/2006 Döneminde ücretler için Eski Gelir Vergisi Tarifesine Göre Beyan Edilen Stopajlarda Düzeltme İşlemine İlişkin 50 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır (18.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 19 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 25 Nisan 2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (9.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 18 5479 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler (8.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 17 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (3.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 16 2006 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi Değişikliği ve Yatırım İndirimini Ortadan Kaldıran Düzenleme TBMM’de Kabul Edilmiştir. (31.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 15 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (28.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 14 2005 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Mart 2006 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Uzatıldı (24.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 13 2005 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 24 Mart 2006 Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatıldı (9.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 12 Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde KDV Oranı 9 Mart 2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere % 18’den % 8’e İndirildi (9.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 11 Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergi Miktarları Yeniden Belirlendi (2.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 10 Şehirler Arasında Karayoluyla Yapılan Yolcu Taşıma İşlerinde Belge Düzeni (2.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 9 Elektronik Ortamda Defter ve Belge Tutulmasına İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı (2.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 8 Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanların Kapsamı Genişletildi (1.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 7 Ocak 2006 Vergilendirme Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır (9.2.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 6 Ekim – Aralık 2005 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2006, Ocak 2006 Dönemi Muhtasar Beyannamesinin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Tarihine Kadar Uzatıldı (8.2.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 5 Yabancı Para ve Yabancı Para Cinsinden Borç ve Alacakların 31/12/2005 Tarihli Değerlemesinde Dikkate Alınacak Kurlar (8.2.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 4 2006 Yılında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (23.1.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 3 1/1/2006 Tarihinde Yürürlüğe Giren GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Mevduat Faizleri, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığında Ödenen Kâr Payları ve Repo Gelirleri Üzerinden Yapılması Gereken Vergi Tevkifatı (23.1.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 2 Kısmi KDV Tevkifatı Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (97 Seri Nolu KDV Genel Tebliği) (8.1.2006)
1 2 3 4 5 6 7