Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2007 / 106 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bondrollü Ürün İzleme Sistemi İle İlgili 3 No’lu Sirküleri Yayınladı. (31.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 105 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Süreleri Uzatıldı. (31.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 104 Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı. (31.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 103 2008 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları (31.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 102 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (31.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 101 Gelir Vergisi Kanunuda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2008 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (31.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 100 2008 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri (28.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 99 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Açıklandı. (28.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 98 2008 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. (27.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 97 Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsal Sayıları 1.1.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir. (27.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 96 2008 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (26.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 95 Gayrimenkullerin 2008 Yılına Ait Emlak Vergi Değerinin Hesabına İlişkin 52 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (26.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 94 01/01/2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (26.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 93 2008 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı: 27,80 YTL (26.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 92 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisnaTutarları ve Matrah Dilimleri 1/1/2008 Tarihinden İtibaren % 7,2 Oranında Artırıldı. (26.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 91 1.1.2008 Tarihinden İtibaren Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Teknik Muayene Harç Tutarları Belirlendi. (26.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 90 2008 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar (26.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 89 Otomasyonlu Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler Tarafından Verilemeyen Beyannameler için Süre Uzatımı (25.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 88 Kasım - 2007 Dönemine İlişkin KDV Beyanname Verme Süresi 25.12.2007 Günü Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır. (24.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 87 Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerin, 2008 Yılında Kullanacakları Kanuni Defterlerini En Geç 31.12.2007 Tarihine Kadar Tasdik Ettirmeleri Gerekmektedir. (24.12.2007)
1 2 3 4 5 6