Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2007 / 86 1.1.2008 Tarihinden İtibaren %8 Katma Değer Vergisi Oranı Uygulanacak Mal ve Hizmetler Hakkında Hatırlatma (14.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 85 Pasaport Kanununun, Vergi Borcu Bulunan Kişilerin Yurt Dışına Çıkışlarını Engelleyen Maddesi, Anayasa Mahkemesince İptal edildi. (13.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 84 2008 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak Olan Asgari Geçim İndirimi İle İlgili 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (4.12.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 83 Hatırlatmalar (26.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 82 Transfer Fiyatlandırması Açısından Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Kurumlar Vergisi Beyan Süresine Kadar Yapmaları Gereken Yıllık Belgelendirme Zorunlulukları (23.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 81 Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile TÜRMOB Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı. (21.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 80 SM, SMMM ve YMM Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği Yayınlandı. (21.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 79 İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin, Aylık Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin, Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu 2008 Yılına Ertelenmiştir. (21.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 78 2007 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı % 7,2 Olarak Belirlendi. (19.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 77 2007 Yılı III. Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi 16 Kasım 2007 Tarihine Kadar Uzatıldı. (15.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 76 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar (2007/12756) (2.11.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 75 Motorlu Taşıtlar Vergilerini Ödemeyen Mükelleflere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca Yapılan Hatırlatma (26.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 74 Alkollü İçkilerde Bandrollu Ürün İzleme Sistemi Hakkında 2 No’lu Sirküler Yayınlandı. (26.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 73 5.7.2003 Tarihinden Önce Trafikten Çekme Belgesi Alınan veya Kayıtlarına Çalıntı Şerhi Düşülen Taşıtların Motorlu Taşıt Vergisi Mükellefiyetlerinin Sona Ermesine ilişkin Genel Yazı Yayınlandı. (22.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 72 Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik Yayınlandı. (19.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 71 376 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile Elektronik Beyanname Uygulaması Kapsamı Genişletiliyor (17.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 70 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Taslağı ile Elektronik Defter, Belge ve Kayıt Düzenine 2008 Yılı Başından İtibaren Yeni Düzenlemeler Getiriliyor. (16.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 69 Transfer Fiyatlandırması Hakkında Yeniden Hazırlanmış Olan Kararname ve Genel Tebliğ Taslaklarındaki Değişiklik ve Yenilikler (15.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 68 Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları (10.10.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 67 Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatmayan Mükelleflere Kesilecek Cezalar Hakkında 9 Nolu Sirküler Yayınlandı. (5.10.2007)
1 2 3 4 5 6