Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2007 / 66 Anayasa Mahkemesi Kararına İstinaden İtibari Hizmet Süresinden Yararlanacak Olan Sigortalıların Geçmiş Dönemlere İlişkin Düzeltme Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi 30.11.2007 Tarihine Kadar Uzatıldı. (26.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 65 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri de Beyannamelerini Kendileri Tam Otomasyonlu Vergi Dairelerine Elektronik Ortamda Gönderebileceklerdir. (24.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 64 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Hakkında 1 Nolu Sirküler Yayınlandı. (24.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 63 Gelir İdaresi Başkanlığının Dilekçematik Uygulaması Malmüdürlükleri İçin de Hizmet Vermeye Başlamıştır. (21.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 62 Gelir İdaresi Başkanlığınca Mükelleflere İnternet Üzerinden Bazı Kolaylıklar Sağlandı. “ Borcu Yoktur ” ve “ Mükellefiyet ” Yazıları Başkanlığın İnternet Sitesinden Alınabilecektir. (20.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 61 506 Sayılı SSK Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinde Yapılan Değişiklik İle İlgili Prim ve Hizmet Düzeltme Belgeleri En Geç 30 Eylül 2007 Tarihine Kadar Verilmelidir. (18.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 60 Bankalara İlişkin Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesinde Değişiklik (15.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 59 Şans Oyunları ve Avukat Vekalet Ücretleri İle İlgili Belge Düzeninde Değişikliğe İlişkin 375 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (13.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 58 Çift Kabin Yük ve Yolcu Taşıyan Kamyonetlerin ve Arazi Taşıtlarının Motorlu Taşıt Vergilerinin Tespiti İle İlgili Açıklamalar (4.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 57 64 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır. (4.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 56 Birikimli, Birikimsiz ve Karma Sigorta Poliçelerinde Sigortalının Vefatı Halinde Kanuni Mirasçılara ve Lehdarlara Yapılacak Ödemeler ile Sigorta Tazminatlarının Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu (4.9.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 55 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarındaki Gümrüklü Sahalar Listesine Gürbulak Kapısı İlave Edildi. (29.8.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 54 51 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2008 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edildi. (29.8.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 53 106 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat ve Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası veya İndirimli Oran Uygulaması Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır. (31.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 52 Muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları İle Zaman İçinde Değiştirilen ve Düşürülen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranları Hakkında (25.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 51 Merkez Bankasınca İhraç Edilen Likidite Senetlerinin Alım Satımı Üzerinden Alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı % 1 Olarak Tespit Edildi. (18.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 50 Gelir İdaresi Başkanlığınca Mükellefler Tarafından Maliye İdaresine Verilecek Muhtelif Dilekçeler ve Formlar Standart Olarak Mükelleflere Sunuldu (12.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 49 Damga Vergisi ve Harçtan İstisna Edilen Kredilerin Teminatlarına İlişkin Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 18 No’lu Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı (10.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 48 2007/12342 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeniden Belirlenen 1 Temmuz 2007 Tarihinden Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (9.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 47 Kaybolan veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarının Bilgi Girişinin Yapılması İle İlgili Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Yayınlandı. (9.7.2007)
1 2 3 4 5 6