Arama

Sirküler

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 16 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Beyanname Verme Süresi 1 Şubat 2008 Tarihinden İtibaren Başlıyor. (31.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 15 E-Beyanname Zorunluluğu Hakkında Hatırlatmalar (28.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 14 Tütün ve Tütün Mamullerinde Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Arttırıldı. (24.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 13 Kasko Değerinin % 5’ini Aşan Tutarda Fazla Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Geri Alınabilecektir. (23.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 12 Sanayi Sicili ve Sanayi Sicil Belgelerinde Değişiklik (23.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 11 2007 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları İle İlgili 380 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (22.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 10 Meslek Odaları ve Birlikleri, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Üyelerine Ait Beyannameleri Elektronik Ortamda Gönderebileceklerdir. (18.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 9 1 Ocak 2008 Tarihinden Sonra, Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Kanuni Süresinde Ödeyecekeleri Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergilerini Bankalara Ödemeleri Zorunludur. (17.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 8 2007 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi İçin (Kuyumcular Hariç)Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. (16.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 7 “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” Yayınlanarak Tüm Finans Kurumları, Noterler ve Avukatların Yanısıra SM, SMMM ve YMM ‘lere de Bazı Yükümlülükler Getirilmiştir. (15.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 5 2008 Yılı Harç Tutarlarını Belirleyen 54 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Maliye Bakanlığınca Düzeltme Yapılmıştır. (10.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 4 Değişen Katsayılara Göre 1 Ocak 2008 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Yeniden Belirlendi. (10.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 3 Belge Düzenine İlişkin 379 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (10.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 2 107 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (4.1.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 1 Finansal Kiralama İşlemlerinde ve Kullanılmış Binek Otolarının Oto Kiralama Şirketlerince Satışında Yeni KDV Oranları (2.1.2008)
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12