Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 116 Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi İle İlgili 2008/3 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. (4.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 115 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımları (4.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 114 Anayasa Mahkemesi 1.1.2004 Tarihi İtibariyle Son Bulan “Fon” Uygulaması İle İlgili 4842 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesini İptal Etti. (4.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 113 “Tecil” Hakkında Seri A, 2 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği’nde Yer Alan Açıklamalar (4.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 112 Yurt Dışı Çıkış Yasağı Hakkında Seri A, 2 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliğinde Yer Alan Açıklamalar (3.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 111 Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu (3.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 110 Kurumların Banka Kanalı İle Ödemesi Gereken Vergileri, Vergi Daireleri Veznesine Nakden veya Çekle Ödenemeyecektir. (3.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 109 Limited Şirketlerin Amme Borçları ve Ortaklarının Sorumluluğu (2.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 108 E-Beyanname Programları Güncelleniyor (2.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 107 Bazı Mallara İilişkin Özel Tüketim Vergisi 2 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Bakanlar Kurulu Kararı İle Değiştirilmiştir. (2.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 106 Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ve İşlem Yapanların Sorumluluğu (2.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 105 5766 Sayılı Kanun İle 6183 Sayılı AATUHK’da Yapılan Değişiklikler İle İlgili Olarak Seri A ve 2 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır. (1.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 104 Yönetim ve Denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Geçen Bankalarda Off-Shore Hesabı Olan T.C Vatandaşlarının Elde Ettikleri Menkul Sermaye İradına İlişkin Vergi Borçlarının Erteleme Prosedürü İle İlgili Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı. (1.7.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 103 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak ÖTV Oranları İle İlgili I, II, III, IV Sayılı Listelerin Yapılan Düzeltme ve Değişiklikten Sonraki Son Hali (30.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 102 Her Bir Vergi Dairesine 150.000.-YTL Ve Daha Fazla Borcu Olan Mükellefler 15 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Maliye Bakanlığınca Açıklanıyor. (30.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 101 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren 20 Günlük Mali Tatil Başlıyor. (26.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 100 5766 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikleri Açıklayan 267 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (25.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 99 Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Hakkında 69 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (24.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 98 01.07.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı. (24.6.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 97 Hatırlatmalar (24.6.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...