Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 60 5838 Sayılı Kanun ile Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında 59 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (17.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 59 5838 Sayılı Kanuna Göre; Odalara, Borsalara, Baro İle Esnaf ve Sanatakaralar Odasına, Odaların Birliğe Ödenmemiş Aidat Borçları 28 Ağustos 2009 Tarihine Kadar Ödenmesi Halinde Bu Borçlara Ait Gecikme Zam ve Faizleri Silinecektir. (17.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 58 Ticari Amaçla Kullanılmamak Kaydıyla Gerçek Kişilere Kullandırılan Tüketici Kredilerine İlişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranı % 10 Olarak Belirlenmiştir (16.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 57 Motorlu Araçlar İle Bazı Elektrikli Ev Aletlerlerinin ÖTV Oranları 15.06.2009 Tarihine Kadar Uygulamak Üzere Düşürüldü (16.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 56 17 Mart 2009 – 15 Haziran 2009 Döneminde Uygulanmak Üzere Net Alanı 150 m² ve Üzeri Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranı % 8 Olarak Belirlendi. (16.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 55 Serbest Bölgelerde Ücret İstisnası Uygulaması İle İlgili 1 No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. (13.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 54 Anonim Şirketlerin “Kurucu Ortaklarının” 5510 Sayılı Kanunun 4-b Maddesine Göre Sigortalılıklarının Devam Edebilmesi İçin Müracaat Süresi 1 Nisan 2009 Tarihinde Doluyor (12.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 53 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (10.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 52 5838 Sayılı Kanun ile Çekler ve Hurdaya Çıkarılacak Araçlar Hakkında Yapılan Düzenlemeler (9.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 51 5838 Sayılı Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'ndan Yararlanma Süresi 31.12.2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (9.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 50 5838 Sayılı Kanun İle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda Yapılan Değişiklikler (5.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 49 5838 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Yapılan Yeni Düzenlemeler (5.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 48 5838 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Yapılan Değişiklikler (3.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 47 5838 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler (3.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 46 5838 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler (3.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 45 5838 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler (2.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 44 5838 Sayılı Kanunla “İşsizlik Sigortası Kanununda” Yapılan Değişiklikler ile Kısa Çalışma Ödeneği Arttırıldı, İstihdam Teşviki Maddesinin Süresi 2 Yıla Çıkarıldı (2.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 43 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporunun Hazırlanma Süresi ve Ek 2 Formu Gönderme Zorunluluğu (24.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 42 Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopaj İndirimi Teşviki İle İlgili Tebliğ Yayınlandı. (20.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 41 “5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna” İlişkin 2 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır. (20.2.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8