Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2010 / 107 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (30.12.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 106 Yatırmlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (30.12.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 105 2011 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (29.12.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 104 Tahvil İhracına Teşvik Sağlayan Kararname Yayımlandı. (29.12.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 103 Geçici 67 nci Madde Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranları Hakkında 277 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (28.12.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 102 Defter Tasdikleri. (14.12.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 101 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Kanun Tasarısı (Vergi Barışı) Meclise Sunulmuştur. (30.11.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 100 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber Yayınlandı. (23.11.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 99 Yeni Vergi Affına İlişkin Yapılan Açıklama (22.11.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 98 Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 25 Kasım 2010 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı. (12.11.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 97 2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%7,7) Olarak Açıklandı. (12.11.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 96 Güncellenen "Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna" ve Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Başvurularına İlişkin TÜBİTAK Duyurusu. (5.11.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 95 Alkollü İçeceklerde ÖTV Arttırıldı. (28.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 94 Ticari Amaçla Kullanılmamak Kaydıyla Gerçek Kişilere Kullandırılan Tüketici Kredilerine İlişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranı %10'dan %15'e Çıkartılmıştır. (28.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 93 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Uyarınca Teşvik Belgesi Almış Olan Mükelleflere İlişkin Hatırlatma (27.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 92 87 Seri No.lu Gider Vergileri Tebliği Yayımlandı. (22.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 91 Yıllık Tecil Faizi Oranının %19'dan %12'ye İndirilmesi ve Gecikme Zammı Uygulaması Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (21.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 90 Gecikme Zammı Oranı %1,40'a Düşürüldü. (19.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 89 2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,42 Olarak Tespit Edilmiştir. (12.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 88 Yurt Dışı Çıkış Yasağının Kaldırılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. (11.10.2010)
1 2 3 4 5 6