Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 142 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (29.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 141 2013 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (28.12.2012)
İngilizce Vergi Sirküleri 2012 / 7 Leasing, Factoring and Financing Companies Law has been published in the Official Gazette. (24.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 140 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (20.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 139 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (19.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 138 Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. (14.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 137 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı. (13.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 136 Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma. (7.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 135 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (7.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 134 2011 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2012 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (6.12.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 133 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (20.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 132 Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Yayınladı. (16.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 131 Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (14.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 130 6358 Sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu Yayımlandı. (12.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 129 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 Olarak Açıklandı. (10.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 128 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (9.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 127 Prim Ödemelerine İlişkin Ek Uzatma Duyurusu Yayınlandı. (6.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 126 KOBİ'lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı. (5.11.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 125 Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi. (1.11.2012)
İngilizce Vergi Sirküleri 2012 / 6 Restriction on the deduction of the financial expenses from taxable income will be effective as of 1 January 2013. (1.11.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8