Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 122 KDV Beyannamelerinin ve Ba - Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. (19.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 121 Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (19.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 120 2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir. (17.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 119 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (17.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 118 Finansman Giderlerine Yönelik Getirilen Kısıtlayıcı Düzenleme 1 Ocak 2013 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecektir. (16.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 117 Almanya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Sirküler Yayımlandı. (16.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 116 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (15.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 115 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV ile İlgili Yapılan Düzenlemeler. (11.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 114 30.09.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (3.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 113 İşverenlerin E-Posta Adreslerini SGK'ya Bildirmeleri Hakkında Duyuru (1.10.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 112 Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Tapu Harçları Artırıldı. (22.9.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 111 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uymayan Borsa Şirketlerine Yaptırım. (13.9.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 110 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (12.9.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 109 6322 sayılı Kanunla VUK' ta Yapılan Değişiklikler, Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler ve Diğer Bazı Konular Hakkında VUK Tebliği (10.9.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 108 Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemelerinde Uygulanacak Stopaj Oranları (6.9.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 107 İşveren Uygulama Tebliği Yayımlandı. (3.9.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 106 Prim Tahsilatlarına İlişkin SGK Duyurusu (31.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 105 Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Sonradan Yapılan Fiyat İndirimlerinin (CREDİT NOTE) Belgelendirilmesi ve KDV Karşısındaki Durumu Hakkında Görüş Değişikliği (28.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 104 Ticaret Şirketlerinin Denetlenmesi, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (28.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 103 Sigorta Primi Desteği Kapsamına Giren İşverenlerce Dikkat Edilecek Hususlar (27.8.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8