Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 82 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun'da Yapılan Düzenlemeler. (2.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 81 Kredilere İlişkin İşlemlerde Harç Uygulamasına Yönelik Sirküler Yayımlandı. (22.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 80 Yeni Teşvik Sistemi ve Özet Tablo (22.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 79 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (19.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 78 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı ile Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (18.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 77 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (15.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 76 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı. (7.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 75 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Yeniden Belirlendi. (6.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 74 "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (6.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 73 Mevcut Teşvik Sistemi ile Yeni Teşvik Sisteminin Karşılaştırılması (5.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 72 Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlendi. (1.6.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 71 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi. (30.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 70 Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi Uzatıldı. (30.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 69 31 Mayıs 2012 Tarihine Kadar Düzenlenecek Olan "Mükellef Bilgileri Bildirimi" Hakkında Sık Sorulan Sorular (24.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 68 Taşıt Araçları Bildirim Formu 1 Temmuz 2012'den İtibaren İnternet Vergi Dairesine Gönderilecektir. (22.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 67 Serbest Bölgelerde KKDF İncelemeleri ve Yargı Kararı (22.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 66 Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (21.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 65 Bazı Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV İndirimi Yapıldı. (18.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 64 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (16.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 63 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (8.5.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8