Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 22 Çek Garanti Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. (31.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 21 Okul, Sağlık Hizmet Tesisi ve Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmak Amacıyla İnşa Edilen Prefabrik Yapı Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %1' e İndirilmiştir. (27.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 20 Türkiye ile Almanya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı. (24.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 19 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (23.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 18 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (23.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 17 Türev Ürünlere İlişkin İşlemler ile Diğer Bazı Sermaye Piyasası İşlemlerinin BSMV Yönünden Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 89 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. (23.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 16 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. (20.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 15 Mükellef Bilgileri Bildirimi Elektronik Ortamda Yapılacaktır. (20.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 14 KDV Kanunu Uygulamasına İlişkin Düzenlemelerin ve Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (20.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 13 İsviçre ve Brezilya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları. (17.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 12 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Bakanlar Kurulu’nun Maaş Katsayılarında Yaptığı Değişiklikle Yeniden Belirlendi. (10.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 11 Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Yeniden Belirlendi. (10.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 10 Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgeler Hakkında Sirküler Yayınlandı. (6.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 9 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (5.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 8 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları. (4.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 7 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (3.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 6 Bankaların Muhtasar Beyannamelerini Tek Merkezden Verebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (3.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 5 Banka ve Finans Kurumlarının 2012 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (2.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 4 Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (2.1.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 3 2012 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları. (2.1.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8