Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2013 / 86 2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (18.7.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 85 Sigorta Primi Teşviki Hakkında Karar Yürürlükte. (15.7.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 84 Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. (12.7.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 83 Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Yurt Dışı Satıcı Firma Tarafından Düzenlenen "Credit Note" ile İlgili KDV Düzeltmesi Hakkında Görüş Değişikliği. (10.7.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 82 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurt İçi Harcırah Tutarları (1 Temmuz – 31 Aralık 2013). (10.7.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 81 Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlendi. (9.7.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 80 30.06.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (9.7.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 79 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyeti Ertelendi. (29.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 78 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler (21.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 77 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (21.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 76 Ana Hatları İtibarıyla Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı. (19.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 75 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyeti ve Onaylanmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı. (17.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 74 6487 Sayılı Kanun'un ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri (11.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 73 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (7.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 72 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (6.6.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 71 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayımlandı. (31.5.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 70 Yeni "Varlık Barışı"nı Kapsayan Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (29.5.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 69 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi Yayımlandı. (20.5.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 68 Ocak-Mart/2013 Dönemine İlişkin Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (14.5.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 67 İnternetten KDV İade Talebi Sorgulaması Yapılabilecektir. (9.5.2013)
1 2 3 4 5 6 7