Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2014 / 95 SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge Yayınlandı. (26.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 94 Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Hükümlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 93 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler. (17.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 92 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 91 KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayınlandı. (4.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 90 İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (27.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 89 Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi. (26.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 88 İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 87 E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi. (13.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 86 Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı. (7.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 85 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (6.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 84 2014/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı. (31.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 83 Erken Teminat Çözümü Sertifikası Uygulaması Başladı. (24.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 82 Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü (18.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 81 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir. (17.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 80 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (17.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 79 "Torba Kanun" Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu Tarafından Kabul Edildi. (16.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 78 Yurtdışındaki İlişkili Kişiden Temin Edilen Faizsiz Borçların Emsal Faiz Tutarı Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı İle İlgili İlk Vergi Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi (9.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 77 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 76 İthalat Bedellerinin Yurtdışından Sağlanan Krediler ile Karşılanmak İstenilmesi Halinde KKDF Kesintisi (7.7.2014)
1 2 3 4 5 6