Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2014 / 35 OSB İçinde Yer Alan Taşınmazlar, Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Edilebilecektir. (28.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 34 6525 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri (27.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 33 Mükelleflere İş Yapacağı Kişi Ya Da Şirketlerin Resen Kapatılan Mükellefler Listesinde Olup Olmadığını Sorgulayabilme İmkanı Getirildi. (24.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 32 İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarlara İlişkin Hatırlatma (21.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 31 2013 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı. (19.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 30 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (19.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 29 Belediye Gelirleri Kanunu'nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifleri Belirlendi. (18.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 28 Konut Kira Geliri İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (18.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 27 Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (14.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 26 2013 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. (12.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 25 6518 Sayılı Kanun ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri. (12.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 24 KDV istisnası ile ilgili Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı. (10.2.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 23 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (28.1.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 22 KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Yayımlandı. (27.1.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 21 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (24.1.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 20 SPK Tarafından Kar Payı Tebliği Yayımlandı. (23.1.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 19 Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. (23.1.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 18 Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktarda Değişiklik Yapıldı. (21.1.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 17 Banka ve Finans Kurumlarının 2014 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (21.1.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 16 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları. (7.1.2014)
1 2 3 4 5 6