Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Özelgeler 2015 / 5 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/5 (28.5.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 56 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (13.5.2015)
Özelgeler 2015 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/4 (11.5.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 55 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (8.5.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 54 Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasında Süre Uzatıldı. (30.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 53 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. (24.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 52 Asgari Geçim İndirimi ve Doğum İzni Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (24.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 51 Beyanname Sürelerinin ve Elektronik Beratların Yüklenme Tarihinin Uzatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar (22.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 50 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Öne Çıkan Hususlar (21.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 49 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (21.4.2015)
İngilizce Vergi Sirküleri 2015 / 4 New Application of Resource Utilization Support Fund Rate. (16.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 48 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. (15.4.2015)
İngilizce Vergi Sirküleri 2015 / 3 A Deemed Interest Deduction to Encourage Cash Equity Financing has been published in the Official Gazette. (14.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 47 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır. (13.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 46 Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. (10.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 45 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 44 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 43 Elektronik Faturaya İlişkin 421 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 42 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 41 Elektronik Biletlere İlişkin 415 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
1 2 3 4 5 6 7