Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 19 Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamasına Son Verildi. (19.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 18 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (14.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 17 Banka ve Finans Kurumlarının 2015 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (13.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 16 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (7.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 15 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı Hazırlandı. (6.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 14 2015 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Belirlendi. (2.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 13 e-Arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (2.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 12 Alkollü İçkilerde ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapıldı. (2.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 11 2015 Yılında Uygulanacak KDV İade Sınırı Belirlendi. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 10 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 9 2015 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 8 2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 7 2015 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 6 2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 5 2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 4 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 3 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 2 2015 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 1 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (1.1.2015)
1 2 3 4 5