Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 50 İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimine ilişkin 2017/11 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 49 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 48 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 47 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. (8.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 46 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesi. (6.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 69 Beyaz Eşya ve Mobilyada Uygulanan Vergi İndirimi Süreleri Uzatıldı. (5.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 45 Ocak Ayı SGK Prim ve Diğer Alacakların Ödeme Süresi Uzatıldı. (3.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 44 2016 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (1.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 43 Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. (28.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 42 Serbest Bölgelere İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı. (24.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 41 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. (23.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 40 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK-8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu. (22.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 39 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi. (22.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 38 Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (20.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 37 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (17.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 36 Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (15.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 35 2016 / 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (14.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 34 Vergi Usul Kanunu'nun 153/A Maddesinde Düzenlenen "Teminat Uygulaması"na İlişkin 478 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (13.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 33 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Yayımlandı. (13.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 32 Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu. (10.2.2017)
1 2 3 4 5 6 7