Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 102 Sözleşmelerde Bedelin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Basın Duyurusu. (18.9.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 11 Monetary values stated on contracts executed among Turkish residents shall be determined in Turkish Lira. (17.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 101 Sözleşmelerde Bedelin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı. (13.9.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 10 Immigration Q&A. (10.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 100 Kar Payı Avansı Dağıtımı Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (7.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 99 Tecil Faiz Oranı Yıllık %22'ye Çıkarılmıştır. (6.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 98 Özel Esaslara Tabi Olan Mükelleflerden KDV Artırımında Bulunanların Genel Esaslara Dönebileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 97 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2'ye Çıkarılmıştır. (5.9.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 9 Proceeds from Export of Goods Must Be Brought Into To Turkey And A Minimum Of 80% Of The Said Proceeds Are Required To Be Sold To The Banks. (5.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 96 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı. (4.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 95 Yurt Dışında Elde Edilen Bazı Kazançlara 7143 Sayılı Kanun Kapsamında İstisna Uygulanabilmesi İçin Öngörülen Süreler Uzatılmıştır. (3.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 94 Döviz Tevdiat Hesaplarından, Döviz Katılma Hesaplarından, Mevduat Faizlerinden, Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir. (3.9.2018)
Özelgeler 2018 / 6 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/6 (1.9.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 93 Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 92 Bazı Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı. (27.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 91 Benzin, Motorin, Propan, Bütan ve LPG Türlerinin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. (16.8.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 8 Share certificates acquired gratuitously through addition of profit to share capital by the subsidiaries shall be deemed as profit distribution. (16.8.2018)
Özelgeler 2018 / 5 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/5 (9.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 90 İştiraklerde Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kar Payı Sayılacaktır. (6.8.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 89 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri Uzatıldı. (31.7.2018)
1 2 3 4 5 6 7 8