Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 88 Döviz Geliri Şartına Bağlı Olmaksızın Döviz Kredisi Kullanılabilecek Hallerin Kapsamı Genişletilmiştir. (20.7.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 7 General Communique on wealth amnesty was published. (19.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 87 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Yayımlandı. (6.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 86 İlave istihdamın Teşviki Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 85 Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 84 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere İlişkin ÖTV Tebliğleri Yayımlandı. (5.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 83 Varlık Barışı Genel Tebliği Yayımlandı. (5.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 82 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (4.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 81 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. (3.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 80 Sigara ve Diğer Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Tutarları Hakkında BKK Yayımlanmıştır. (1.7.2018)
Özelgeler 2018 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/4 (1.7.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 79 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (29.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 78 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. (22.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 77 Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. (22.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 76 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi. (20.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 75 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (19.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 74 Hurdaya Çıkartılan Araçlarda ÖTV ve MTV Düzenlemeleri Hakkında Tebliğler Yayımlandı. (13.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 73 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlandı. (13.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 72 Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Her Türlü İş ve İşlem E-TUYS Aracılığıyla Yapılacaktır. (12.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 71 Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatlarda İstisna, Kreş Yardımı, Konutlarda Elektrik Enerjisi Üretimi ve İlave AGİ Uygulamasına ilişkin Tebliğ Yayımlandı. (11.6.2018)
1 2 3 4 5 6 7 8