Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 70 KDV'siz Makina ve Teçhizat Alımları ile Diğer Bazı Konulara İlişkin KDV Tebliği Yayımlandı. (8.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 69 İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesinin Teminine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.6.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 68 Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (1.6.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 6 VAT exemption and depreciation calculation of newly acquired machinery and equipment. (1.6.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 5 The Law that also includes regulations on "wealth amnesty" has entered into force. (1.6.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 4 The "Law Regarding the Restructuring of Certain Receivables" (Tax Amnesty Law) No. 7143 has entered into force. (31.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 67 Bağımsız Denetim Ölçütlerin Belirlenmesi ve KGK Duyurusu. (29.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 66 Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulamanın Başlangıç Tarihi Ertelenmiştir. (29.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 65 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı. (28.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 64 7103 sayılı Kanun Düzenlemelerine İlişkin Tebliğler ile ÖKC'lere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (25.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 63 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. (25.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 62 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (21.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 61 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (21.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 60 7143 Sayılı Kanun'un Vergi ve Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri (18.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 59 İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı, Hurdaya Ayrılacak Araçlarda ÖTV İndirimi ve İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerde Kesinti Oranı Hakkında BKK Yayımlandı. (18.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 58 Benzin, Motorin ve LPG Gibi Mallara Uygulanacak ÖTV Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (17.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 57 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İlişkin Kanun Teklifi Hazırlandı. (15.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 56 Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (15.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 55 2018 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (11.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 54 KDV İstisnası Kapsamında Makine ve Teçhizat Alımı, Tapu Harcı, Konut Teslimi, Kreş Yardımı ve ÖTV Oranlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (8.5.2018)
1 2 3 4 5 6 7 8