Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 54 KDV İstisnası Kapsamında Makine ve Teçhizat Alımı, Tapu Harcı, Konut Teslimi, Kreş Yardımı ve ÖTV Oranlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (8.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 53 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Hazırlandı. (2.5.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 52 Bazı Turizm Yatırımları İçin Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapılmıştır. (30.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 51 7103 ve 7104 sayılı Kanunlara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayınlanmaya Başladı. (26.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 50 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (24.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 49 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-defter Beratı Yükleme Süresi Uzatıldı. (20.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 48 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (20.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 47 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (10.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 46 7104 Sayılı "KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (6.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 45 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (4.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 44 ÖTV Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı. (28.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 43 7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Yayımlandı. (28.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 42 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. (23.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 41 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (23.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 40 Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluşunda, Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (22.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 39 Yenilenen Cazibe Merkezleri Programına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (15.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 38 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (12.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 37 2017 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (5.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 36 Yeni Kanun Tasarısıyla Yapılması Öngörülen Düzenlemeler. (28.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 35 İnteraktif Vergi Dairesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (28.2.2018)
1 2 3 4 5 6 7