Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 119 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) Yayımlandı. (20.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 118 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (20.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 117 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (13.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 116 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi. (13.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 115 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır. (11.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 114 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (6.8.2021)
İngilizce Vergi Sirküleri 2021 / 9 Corporate Taxpayers and Certain Individual Taxpayers are Obligated to Submit "Beneficial Owner Information" (6.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 113 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (4.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 112 Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 111 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 110 Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Teknolojileri 2021 / 3 e-Adisyon Belgesi Teknik Kılavuzu Yayınlanmıştır. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 109 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (29.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 108 Asgari Ücret Desteğine 2021 Yılında Devam Edilecektir. (28.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 107 Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde %0 Oranında Eğlence Vergisi Uygulanmasına 31/5/2022'ye Kadar Devam Edilecektir. (16.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 106 Puro ve Sigarilloda ÖTV Oranı Düşürüldü. (16.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 105 Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 104 Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi. (13.7.2021)
Özelgeler 2021 / 5 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2021/5 (12.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 103 KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Süreleri ile "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı. (9.7.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10