Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 102 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01/07/2021-31/12/2021) (9.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 101 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (1/7/2021 - 31/12/2021) (7.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 100 Uzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı. (5.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 99 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Yeni Duyuru Yayınlandı. (1.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 98 Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi A.B.D'de Bulunan Çok Uluslu Grupların Türkiye’deki İşletmeleri için 2019 Yılı Ülke Bazlı Rapor Teslimi için Ek Süre Alma İmkanı (30.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 97 Varlık Barışında Süreler Uzatıldı. (30.6.2021)
İngilizce Vergi Sirküleri 2021 / 8 Possibility to Be Provided With an Extension for Submission of 2019 Country-by-Country Reports for Those Entities Whose Ultimate Parent Entity or Surrogate Parent Entity is resident in the U.S.A. (30.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 96 Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı. (29.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 95 Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. (28.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 94 Sigara ve İçeceklerin ÖTV Tutarında Enflasyon Artışı Yapılmadı. (25.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 93 Türkiye'de Yerleşik Kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağladıkları Kredilerde KKDF Kesintisi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir. (22.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 92 Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı. (22.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 91 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (14.6.2021)
İngilizce Vergi Sirküleri 2021 / 7 The Law regarding the Restructuring of Certain Receivables (Law No.7326) (the "Tax Amnesty Law") has entered into force. (11.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 90 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin Ülke Bazlı Rapor Teslimi için Son Tarih: 30 Haziran 2021 (10.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 89 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlandı. (9.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 88 2020 Yılı ve 1 Ocak 2020 Tarihinden Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemleri ile ilgili Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu vermek için son tarih: 30 Haziran 2021 (9.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 87 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı. (9.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 86 Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi ve Türkiye ile ÜBR Değişimi Yapılabilecek Olan Ülkeler Listesinde Son Durum. (7.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 85 Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı (4.6.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10