Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 84 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yasalaştı. (4.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 83 36 Seri No.lu KDV Tebliğ Yayımlandı. (3.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 82 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 31/07/2021 Tarihine Uzatıldı. (2.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 81 Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (2.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 80 Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (1.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 79 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (29.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 78 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı. (27.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 77 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlandı. (27.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 76 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 75 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Özet Bilgiler (24.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 74 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (21.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 73 Akaryakıtta Uygulanan ÖTV tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 72 36 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Paylaşıldı. (20.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 71 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin 18 Seri No.lu KV Tebliğ Taslağı Güncellendi. (12.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 70 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar (11.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 69 2021 Mart Ayı KDV İadesi Mahsubu ile Sigorta Prim Ödemesine İlişkin SGK Yazısı. (7.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 68 e-Arşiv Uygulamalarında İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlandı. (5.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 67 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı. (3.5.2021)
Özelgeler 2021 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2021/4 (3.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 66 Evde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin 314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı. (30.4.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10