Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2023 / 115 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.11.2023)
Özelgeler 2023 / 7 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/7 (29.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 114 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir (27.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 113 Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (27.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 112 Yeni Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Yükseltildi (27.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 111 Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında Yapılması Öngörülen Düzenlemeler (27.11.2023)
İngilizce Vergi Sirküleri 2023 / 12 Deduction of import VAT in certain cases has been abolished! (27.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 110 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Güncellendi (25.11.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 13 "07-Puantaj Kayıtları" Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi (20.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 109 Bazı Elektrikli Otomobillerde ÖTV Matrahı Değiştirildi (18.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 108 Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması ile Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin KDV İstisna Hakkında KDV Tebliğ Taslağı Hazırlandı (16.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 107 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi (14.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 106 Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (8.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 105 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (1.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 104 Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumu Hesaplamalarında Kur Farkı Zararlarının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı (31.10.2023)
İngilizce Vergi Sirküleri 2023 / 11 Notes on Inflation Adjustment (23.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 103 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar (20.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 102 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (18.10.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 12 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması (16.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 101 Anayasa Mahkemesi İYUK'nin Temyize İlişkin Parasal Tutar Hükmünü İptal Etti (13.10.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8